CHÀO NĂM MỚI LÀ PHẢI CHƠI LỚN !!!

“LÀM 2 ĐƯỢC 3,LÀM 3 ĐƯỢC 4”  

Quá lời, quá hời, quá đã

Bắt đầu từ ngày 6/1/2020, Dịch thuật VNC sẽ ra mắt chương trình “LÀM 2 ĐƯỢC 3, LÀM 3 ĐƯỢC 4” gửi tặng khách hàng.

  • Cụ thể như sau: Khi khách hàng đến làm hồ sơ 3 bản, thì sẽ chỉ mất phí 2 bản, bản thứ 3 VNC sẽ không tính phí của khách.
  • Tương tự như vậy đối với bản thứ 3,4,… khách hàng làm 3 sẽ được 4, làm 4 sẽ được 5,…
  • Đặc biệt khi khách hàng làm từ 10 bản trở lên, phí công chứng sẽ chỉ còn 30.000/1 bản.

Vô vàn những ưu đãi hấp dẫn đầu năm mới gửi đến khách hàng, hãy tin tưởng và lựa chọn Dịch Thuật VNC chúng tôi.